Investigació

Recerques en l’àmbit històric, social i cultural

  • Anàlisi comparatiu del patrimoni etnològic català en relació a altres països amb la finalitat de potenciar aspectes culturals més locals
  • Projectes i diagnòstics socials

Catalogació del patrimoni de determinades localitats a fi de dotar-lo d’un ús funcional d’acord a les expectatives socials

  •  Estudis del patrimoni material i immaterial (inventari, catalogació, història)
  • Aprofundiment en línies de recerca ja realitzades per tal de construir coneixement en àmbits rurals, marítims i urbans
Share

Grup de Recerca Històrica i Etnològica de Catalunya