Editorial

  • Edició i difusió de projectes d’investigació
  • Publicacions de caràcter infantil i juvenil (llibres, contes, monografies, etc.)
  • Material divulgatiu (documentals, rutes i exposicions)
Share

Grup de Recerca Històrica i Etnològica de Catalunya