Serveis

Tenim dues línies d’actuació:

Investigacions basades en el treball de camp i el mètode etnogràfic,

Com a base del coneixement antropològic, i en l’ús de les tècniques i els mètodes que ens proporciona la historiografia. Una combinació tant d’una perspectiva sincrònica com diacrònica, que ens permet de poder estudiar tant els aspectes materials com immaterials d’una societat.

Productes i serveis

Partim d’una concepció de les ciències socials i dirigida a promoure canvis per a la millora de la qualitat de vida de les persones.
Que es concreten en diferents treballs que oferim a persones, entitats o institucions:

Investigació

Investigació

Recerques en l'àmbit històric, social i cultural Anàlisi comparatiu del patrimoni etnològic català en relació a altres països amb la finalitat de potenciar aspectes culturals més locals Projectes i diagnòstics socials Catalogació del patrimon...
Editorial

Editorial

Edició i difusió de projectes d'investigació Publicacions de caràcter infantil i juvenil (llibres, contes, monografies, etc.) Material divulgatiu (documentals, rutes i exposicions)
Formació

Formació

Disseny d'activitats formatives Docència en diferents àmbits institucionals
Intervenció

Intervenció

Projectes de promoció cultural Anàlisi de fenòmens socials i disseny de projectes d'intervenció Propostes de rendibilització: materialitzar a través d’activitats, exposicions, conferències, cursos, publicacions, etc. els coneixements generats d...

Share

Grup de Recerca Històrica i Etnològica de Catalunya