Grup de Recerca Històrica i Etnològica de Catalunya