D’on partim

El GRHEC es proposa afavorir la promoció i la difusió d’estudis relatius als fenòmens socials, emfatitzant els aspectes relacionats amb el patrimoni històric i etnològic, o bé aspectes relacionats amb les manifestacions culturals i els conflictes inherents a la condició humana i les seves implicacions. La nostra intenció recau en la voluntat tant de contribuir a clarificar debats i a revitalitzar aspectes socioculturals particulars, com de generar processos transformadors.

Per a portar a terme el nostre treball ens basem en tres premisses:

  • Compromís amb l’ètica i la responsabilitat.
  • Treballar amb serietat i iniciativa.
  • Punt de vista holístic i interdisciplinar.

Objectius:

  • La contribució a la reflexió crítica entorn les diferents lògiques socials i culturals.
  • La revalorització sociocultural a partir d’iniciatives i activitats relacionades amb el patrimoni històric i etnològic.
  • La sensibilització social respecte el patrimoni històric i etnològic català.
  • L’aplicabilitat de les investigacions orientades a generar processos de millora de la convivència i/o de les condicions de vida de la població.
  • L’ús del patrimoni etnològic com a element d’integració cultural i intergeneracional.
  • La cooperació i col·laboració amb diferents entitats (administració, associacions, centres educatius, etc) per tal de potenciar el patrimoni històric i etnològic.
Share

Grup de Recerca Històrica i Etnològica de Catalunya